Informacja 

Ze względu na niską frekwencję od 1 czerwca 2019 r. zawieszamy wykonywaną w niedzielę linię Turek - Poznań
 Informację czy wznowimy wykonywanie linii po wakacjach podamy w późniejszym terminie.