Administrator Danych Osobowych:
PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. w Turku

62-709 Malanów, ul. Turecka 24
KRS 0000247917, tel. 722 360 441
e-mail: pkstransport@o2.plwww.pkstransporturek.com,

 


 
  Adres: ul. Turecka 24, 62-709 Malanów

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. w Turku  z siedzibą w Malanowie dalej jako „PKS Transport” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności  klientów, pracowników, oraz kontrahentów

 

 

 

.

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w. klauzuli  – PKS Transport względem podmiotu danych - Odnośnik  

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO - czytaj

  2. Sprostowaniem nr 8088/18  05.2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO - czytaj 

  3. Ustawą z dnia 10.05.18 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO - czytaj  

Ochrona danych osobowych