KASA BILETOWA

Kasa będzie czynna;

Sprzedaż biletów miesięcznych na m-c listopad   2020 r.

od 28 października do 5 listopada w godz. 7.30 - 15.30

Kasa czynna w godz. 7.30 – 15.30

Pomimo aktualnej sytuacji pandemii i nauczania hybrydowego prosimy o zakup biletów miesięcznych zamiast jednorazowych. Pozwoli nam to w tej trudnej sytuacji utrzymać ceny biletów miesięcznych na niezmienionym poziomie – jednocześnie informujemy, że ze względu na specyfikę zakupu biletu miesięcznego nie mamy możliwości zwrotu całości czy części kwoty za bilet

                                                                                                                   Serdecznie Zapraszamy